Samenvatting Elektriciteit en magnetisme

11. Samenvatting Elektriciteit en magnetisme#

Samenvatting van wetten van Maxwell voor velden.

Krachten, energie in componenten.